Morten Haug

Morten Haug

Leder
Gro D. Lervik

Gro D. Lervik

Kasserer
Frode Solberg

Frode Solberg

Sekretær

Styret i Norske Tropefuglforeningers Landsforbund 

2022 / 2023

Leder Morten Haug – Avifauna, DSF Tlf: 40402106
Kasserer Gro D. Lervik DSF, tlf.: 93242739
Sekretær/nestleder: Frode Solberg DSF

Styremedlem:

Asgeir Vindfjell
Svein Pettersson

Vara:
Ståle Handal – BOT
Hans Jørgen Mathisen

Valgkomite: 

Michael McNeil – SFK-NUK
Arne Eide
Samir Gastan

Revisorer: 

Rolf Rørtvedt – SFK
Kjell Ove Bonnez

Ringsalget:

Terje Karlsson

Redaktør NTH Bladet:

Ståle Handal – nthbladet@tropefugler.no

Redaksjonsmedlemmer:

Sigurd Ellingsen – Annonse og distribusjons ansvarlig – 90057292 – sigurd@sigellin.no
Frode Nilsen – Korrektur ansvarlig

Websider:

Ståle Handal-BOT

Førsteoppdrettskomiteen:

Stein Henning Olsen – SFK
Rolf Rørtvedt – SFK

Dommerkomiteen:

Rolf Rørtvedt – SFK – rolf.rortvedt@lyse.net