Landsutstilling 2024 Drammen/Mjøndalen |

DSF Logo rund blå 2
Landsutstilling for tropefugler arrangeres i 2024 av

Drammen Stuefuglforening

Les mer om utstillingen her

Hva gjør klubbene?

Både klubbene og NTL står for å fremme kunnskap og lage god dyrevelferd for fugler i fangenskap, og bistår med erfaringer hvis det skulle oppstå problemer med noe.

Klubbene kan arrangere:

Sosiale møter med eller uten kurs/foredrag, der folk kan utveksle erfaringer etc.
Utstillinger med bedømming eller PR for vår hobby.
Reiser til nær og fjern, relatert til vår hobby.
Presentasjoner av nye produkter for fuglehold på møtene.

Hva er og hva jobber landsforbundet med?

NTL ble dannet av klubbene i 1985, og har siden den tid vært ment for å «holde klubbene samlet» for å fremme landsutstillingshelgen og landsmøtet.

NTL er hobbyens talerør begge veier ovenfor berørte myndigheter i Norge, der vi også deltar aktivt på høringer, utforminger, etc.
Vi har også kontakt med landene rundt oss om hva som foregår der.
NTL drifter bladet Norsk Tropefugl hobby.
NTLs ringsalg, og vi har register over solgte ringer og oppdretterbevis.
NTL har en dommerkomite, som også utdanner nye dommere og finner dommere til utstillinger.
Navnekomiteen listefører norske navn på våre fugler og holder styr på endringer i systematikken.
Registrerer førstegangsoppdrett i Norge (belønnes med bevis) i førsteoppdrettsregisteret.
Større typer reiser og arrangementer i innland og utland.

NTL drives av ethvert medlem som er tilsluttet en klubb. Ønsker og utforming om hva NTL skal jobbe med, fremmes via tilsluttet klubb til landsmøtet.

Estimat over medlemmer i prosent

Ca. 5 % av medlemmene deltar på utstillinger med innkjøpte eller egenoppdrettede fugler.
Ca. 35 % driver aktivt oppdrett.
Ca. 65% holder fugler for hyggens skyld, ett eller flere individer. (Stuefuglhold).

(Estimatet er laget av meg og er ikke grundig).

Morten Haug
Leder NTL

Norsk Tropefugl Hobby

Har du en historie eller noe annet du vil dele med bladet kan vi kontaktes på mail: nthbladet@tropefugler.no
Vi setter stor pris på alle som ønsker å dele noe med oss.

Priser/frister:

Abonnement privat per år: kr 250,-
Norden forøvrig: kr 260,-
Bankkonto nr. 0530 47 42250
Abonnenter må selv betale porto utenfor landegrensene.

Ved tegning av klubbabonnement er ofte bladet med i prisen, du finner din nærmeste klubb her. 

Stoff til bladet innleveres senest:
Nr. 1: 15. mars
Nr. 2: 15. mai
Nr. 3: 15. august
Nr. 4: 15. november

Utgivelsesmåneder:
Nr. 1: april
Nr. 2: juni
Nr. 3: september
Nr. 4: desember

Annonsepriser:
Fire nummer per år:
1/1 side: kr 4 950,-
1/2 side: kr 2 970,-
1/4 side: kr 1 485,-
Oppdrettsannonser: kr 350,-

FOTO: Frank Fredriksen
FOTO: Frank Fredriksen