NTLs ringsalg

Følgende regler gjelder for NTLs ringsalg:

1. Ringsalget er et tilbud til medlemmer av klubber tilsluttet NTL.

2. Lukkede ringer kan kun benyttes på fugler som er oppdrettet i Norge. Og lovlig å holde her til lands

3. NTL fører register over solgte ringer sammen med et oppdrettsbevis med ferdig utfylt ringnummer tilsvarende de ringene som er solgt.
Oppdrettsbeviset følger fuglen, også ved 
salg. 
Oppdretter bør sørge for å beholde en kopi av dokumentet. Ved oppdrett av fugler oppført på CITES-liste 1 (A) må oppdretter sende NTL kopi av benyttede oppdrettsbevis.

4. Myndighetene kan få innsyn i registrerte opplysninger om solgte ringer ved henvendelse til NTLs styre. Styret vurderer om opplysninger skal utleveres. Oppdretter er innforstått med at myndighetene kan gi informasjon til NTL i tilfeller hvor det er mistanke om at NTLs regelverk er brutt.

5. Ringene kan ikke overdras andre personer, og kan følgelig bare benyttes av kjøper selv.

6. Styret i NTL kan ekskludere personer fra muligheten til å kjøpe ringer dersom reglene brytes, eller det foreligger andre sterkt klanderverdige forhold. Beslutning kan påklages til NTLs generalforsamling.

7. Styret i NTL kan fatte beslutninger som supplerer regelverket. Slike beslutninger kan påklages til NTLs generalforsamling.

8. Ved bestilling av ringer aksepterer kjøper reglene for NTLs ringsalg.

9. Ringbestilling skal fortrinnsvis gå via E-post. Dette for å unngå misforståelser og lignende vedr. bestilling.

10. Oppdretter er selv ansvarlig for å sikre at man har nok ringer ut året, NTL etterbestiller ikke inneværende års ringer etter 31/7. kommende årsringer blir utsendt tidligst 1/11.

Ringene sendes etter at de er betalt i sin helhet.

Oppdretterbevis til årgangsringer (påkrevd dersom dem benyttes til CITES liste A fugler)

 

Ringsalgs leder

Terje Karlsson 

Mail: ringsalg.ntl@gmail.com
Mobil 913 68 693

Betalings informasjon

Bank: 0530 33 53315
Vipps: 113696

Bestilling gjøres ved å sende epost til ringsalgs leder, der må man oppgi navn, adresse, evt. opdretterkode og ønskede produkter

Ved godkjent bestilling sendes vipps krav og ikke annet er spesifisert i bestillings eposten.

Relaterte dokumenter:

→Ringmerking brukerveiledning

→Ring størrelser

Produkter og priser

Stålringer ink. oppdrettsbevis

85,- pr stk. ved forhandsbestilling i Aug/Sept

90,- pr stk. ved etterbestilling

Årgangsring alu  (10 stk)

85,- pr bundt. ved forhandsbestilling i Aug/Sept

90,- pr bundt. ved etterbestilling

Plastringer ink. rør (10 stk)

45,- pr rør.

Kombitang (liten)

400,- pr stk.

Ringklipper tang

350,- pr stk.

Ringmagasin

250,- pr stk.

Utsending av nytt oppdrettsbevis

40,- pr stk.