Artikkel Hentet fra Dansk Fuglehold nr.5 2018 Tidligere publisert på Dansk i NTH nr.4 2018 side 36. (Gjenskrevet og oversatt av Ståle Handal 30/1/2023)
Forfatter: Ove Brinkmann, Dyrlege (Danmark)

Noen ganger får jeg spørsmål om det virkelig er nødvendig å sette nyinnkjøpte fugler i karantene. Og svaret er alltid det samme; alle kjøpte fugler bør tilbringe litt tid i en eller annen form for karantene før de blir satt ut i volieren. Det er ikke så mye å beskytte den/de kjøpte fuglen(e), men først og fremst å beskytte den eksisterende fugleflokken mot
sykdommer utenfra.

Karanteneperioden gir også god anledning til å observere de nye fuglene nøye, og holde øye med fôropptaket etter flyttingen, og eventuelle symptomer på sykdom, etc.
Tilvenning til nytt fôr som er annerledes enn det som brukes hos  oppdretter/selger, kan også være fordelaktig i karanteneperioden.
Alt som trengs er et bur eller en liten voliere som er isolert fra resten av fugleflokken.

Enten i et annet rom i huset eller et annet sted på eiendommen. Det er hensiktsmessig å bruke et bur som er helt laget av ståltråd, slik at det er lett å rengjøre før det må tas i bruk igjen.
Mating og stell av fuglene i karantenen bør gjøres på slutten av dagen, når arbeidet med den andre fugleflokken er over. Alternativt kan karantenen ivaretas av en annen person. I første del av karanteneperioden er det fornuftig å la fuglene slå seg til ro og gradvis venne dem til nytt fôr, som ofte er mer eller mindre forskjellig fra fôret de har vært vant til.

Og observer så forresten nøye alt om fuglenes lyst til å spise og drikke, ekskrementer, bevegelse, oppførsel, temperament, osv.
Etter 1-2 uker kan eventuelle prøver tas for undersøkelse for en rekke sykdommer man ønsker å holde fugleflokken fri for.
Gjelder det parakitter og papegøyer, vil det oftest være: ornitose (papegøyesykdom), PBFD og Polyomavirus (først og fremst fjær sykdommer), Herpesvirus (Pacheco’s disease) og Bornavirus (PDD/Ara syke).

Det er flere gode laboratorier rundt om i Europa som utfører disse testene. For å få tilstrekkelig og pålitelige resultater, må undersøkelsene utføres med blodprøver.
Dersom det dreier seg om småfugler, frukt- og insektetende samt høner, kan det være aktuelt å få undersøkt avføringsprøver for koksidiose, orm og andre parasitter.

Disse studiene kan også være svært aktuelle hos parakitter, hvor spesielt mange av de australske artene ofte lider av ormeinfeksjoner (rundorm og hårorm).
Det samme gjelder flere kakadu arter, inkludert rosa- og inka kakaduer og hornparakitter.

I samråd med fugleveterinær kan man avtale hvilke undersøkelser som er aktuelle i det enkelte tilfellet.
Bakteriologisk dyrking av en vattpinne prøve fra nesebor, svelg, etc. og avføring kan avdekke uønskede bakterier. Når fuglen utsettes for stress, for eksempel ved fôring, kan det utløses sykdom. Påvisning av eventuelle bakterier muliggjør korrekt behandling.

Normalt anbefaler jeg ikke forebyggende behandling av fuglene i karantenetiden med mindre det viser seg å være nødvendig.
Noen fugleeiere ønsker å gi fuglene antibiotikakur i karantenetiden «i  tilfelle». Men det er en dårlig idé, da mage/tarmfloraen, som allerede kan være belastet av stress, vil bli ytterligere belastet. Gi heller ekstra vitaminer i denne perioden og eventuelt tilskudd av melkesyrebakterier, f.eks PT12, Zoolac eller lignende. Unødvendig og hyppig bruk av antibiotika kan også føre til resistente bakterier.

Lengden på karanteneperioden kan variere, men bør vare i 4-6 uker. Denne perioden kan imidlertid forkortes dersom det er utført prøver som viser at fuglene er fri for sykdommene man ønsker å holde fugleflokken fri for.
Jeg har sett en del eksempler på at en enkelt kjøpt fugl som var smittet med en sykdom, har ødelagt flere års avlsarbeid til stor frustrasjon for oppdretter. Og det er ingen som kan se på en fugl fom den er frisk eller bærer av en eller annen sykdom.

Det blir også mer og mer vanlig at minst litt dyrere fugler tilbys testet fri for en rekke sykdommer. Og etter hvert vil det nok bli et krav fra kjøper at selger kan garantere at fuglene er undersøkt og funnet fri for en rekke alvorlige sykdommer.