Ringsalg

NTL har et eget ringsalg som administreres av en ringsalgleder.

Kun medlemmer i klubber tilsluttet NTL kan bestille ringer.

Bestill hos ringsalgsleder på mail trykk her eller Mail er å foretrekke.

Oppdrettere som ønsker ringer som er merket med kode (oppdretternr.) henvender seg direkte til den lokale klubbens ringsalgleder, som samordner bestillingene.

Oppdrettsringer skal bestilles innen 1. september for neste års levering. Mer info om bestilling av slike ringer finner du på hjemmesiden vår.

Betaling kan foretas til:

Ringsalgets postgiro 0530 33 53315

Eller Vipps #113696

Hvorfor ringmerker vi våre fugler?

En av grunnene til dette, er å kunne føre en statistikk både for seg selv, for klubben og for landsforbundet om hvor mange fugler som blir oppdrettet i Norge pr. år.

I tillegg, kan man bruke dette i eget oppdrett for å holde orden på hvilke fugl som er hvem, da med tanke på par sammensetning, slektsforhold, alder osv..

Klubbringer

Når en melder seg inn i en lokalklubb, kan man i enkelte klubber få tildelt en oppdretter kode, som f.eks. er O45. Denne koden vil følge personen så lenge han er medlem.

På høsten, foretar klubben en felles bestilling på det vi kaller oppdretter ringer. Disse ringene, har en kode, som viser hvilket medlem som har oppdrettet en fugl.

Vi fører egen oversikt over hva som er bestilt av den enkelte, men oppdretter selv må føre oversikt på hvilke fugler som får hvilken ring.

Frist for bestilling av slike ringer, er 1 september for inneværende år, og ringene er klar til bruk ca. 1. desember for inneværende år. Dersom du ønsker å bestille slike ringer, sender du en mail til ringsalgsleder.

NTL ringer

NTL som er landsforbundet, selger også ringer for merking av fugler.

NTL har ringer på lager, og selger disse fortløpende etter bestilling fra oppdrettere. Ringen, har ikke noen oppdretter kode, men et løpenummer som NTL selv fører en oversikt på over hvem som kjøper hvilken ring. Når dette gjøres, kan en ved å henvende seg til NTL, få vite hvem som har kjøpt ringen og etter all sannsynlighet har oppdrettet en fugl.

Ønsker en å bestille slike ringer, tar en kontakt med ringsalgsleder.

 Bestilling skal inneholde:

  • Navn

  • Post adresse

  • E-postadresse

  • Mobilnummer

  • Hvilken klubb du er medlem av

  • Hvilke ringer trenger du type og antall (info om størrelser finner du i dokumentet nederst på denne siden)

 

En må beregne mellom 5-10 dager leveringstid på alle bestillinger som blir sendt inn.

NTL oppfordrer alle mottakere om å betale sin faktura innen 1 uke etter mottak av ringene.

Ringsalget er en service fra NTL hvor klubber/medlemmer tilknyttet NTL, kan kjøpe ringer samt publikasjoner utgitt av NTL. Alle som er medlem av en lokal fugleklubb tilsluttet NTL kan bruke NTL’s ringer.

Årsringene selges i bunter á 10 stk og koster kr. 65,- pr. bunt, pluss porto.

Ringene leveres i størrelser fra 2,5 – 7,9 mm.Dette passer fra finker opp til nymfeparakitter. Ringene, som er i internasjonal farge betemt av WBO, er påstemplet NTL, år, ringtype og løpenummer.

Blankringer er uten farge og uten årstall.Ringene kan brukes over flere år og er derfor alltid på lager. Ringene er kraftigere enn årgangsringene og brukes til større fugler.Ringene har påstemplet NTL, ringtype og løpenummer. Ringene fåes i størrelsene fra 9,5-14,3 mm.Med disse ringene leveres eget oppdrettsbevis som skal følge hver enkel fugl (ring). Blanke ringer selges enkeltvis og koster kr. 65,- pr stk, pluss porto.

Splittringer er plastringer som rukes på voksne fugler, for å skille disse fra hverandre. Det er et begrenset utvalg på størrelser, men har til alle type finker og små parakitter inkludert Dvergpapegøyer. Settes enkelt på fuglen med verktøy som følger med på hvert enkelt kjøp. Kjøpes i bunter på 10 stk. og koster kr. 65,- pr. bunt pluss porto.

Ringene blir registrert sentralt hos ringsalgleder. Det er derfor mulig å oppspore oppdretter som har kjøpt ringene og når ringene har kjøpt.

Ved mistet oppdretterbevis a kr. 40,-

Nedenfor for finner du en liste med eksempler på størrelser.

Her ser du en oversikt på ringstørrelser

Bestille ringer på epost

Slik setter du på ringer - trykk for PDF

 

  Fra år 2017 blir det opprettet landsomfattende oppdretterkoder i stedet for egne koder for hver klubb, og koden på alle ringer blir heretter bare NTL. (Norske Tropefuglforeningers Landsforbund )

  Det vil komme nye forskrifter som medfører registrering av fugler på Cites 1 og i praksis også Cites 2 lister i nær framtid. Derfor er det viktig at alle unger blir merket og kartotekført.  Kun NTL-ringene blir ventelig godkjent til bruk på disse. Så det gjelder å være fore var. I prinsippet bør alle fugler som oppdrettes i Norge alltid ringmerkes.

  NTL vil alltid ha årsringer med løpenummer og NTL-kode på lager gjennom året, slik at folk kan supplere etter hvert som de trenger ringer.