Om oss

morten_100px.jpg
Morten Haug, Leder.
Solberg_bilde_cmyk_100_px.jpg
Frode Solberg, Sekretær.
Gro D. Lervik, Kasserer

Styret i NTL

Styret i Norske Tropefuglforeningers Landsforbund 

2017 - 2018

Leder Morten Haug – DSF Tlf: 40402106

Kasserer Gro D. Lervik DSF, tlf.: 93242739

Sekretær/nestleder: Frode Solberg DSF

Vara: Asgeir Vindfjell

          Andreas Johnsen

          Ingve Flørli

 

Valgkomite: 

Michael McNeil -SFK-NUK

Kjell Olsen -NUK

Samir Gastan

Revisorer: 

Rolf Rørtvedt- SFK,  

Dagfinn Danielsen – SFK

Redaktør NTH Bladet:

May-Linn Eliassen -AVF

Redaksjonsmedlemmer

Sigurd Ellingsen -SFK

Frode Nilsen -SØR

Websider:

Espen Brisner -AVF

Førsteoppdrettskomiteen:

Stein Henning Olsen – SFK

Rolf Rørtvedt – SFK

Dommerkomiteen:

Rolf Rørtvedt – SFK