Om oss

Morten Haug, Leder.
Frode Solberg, Sekretær.
Gro D. Lervik, Kasserer

Styret i NTL

Styret i Norske Tropefuglforeningers Landsforbund 

2017 - 2018

 

Valgkomite: 

Michael McNeil -SFK-NUK

Kjell Olsen -NUK

Samir Gastan

Revisorer: 

Rolf Rørtvedt- SFK,  

Dagfinn Danielsen – SFK

Redaktør NTH Bladet:

May-Linn Eliassen -AVF

Redaksjonsmedlemmer

Sigurd Ellingsen -SFK

Frode Nilsen -SØR

Websider:

Espen Brisner -AVF

Førsteoppdrettskomiteen:

Stein Henning Olsen – SFK

Rolf Rørtvedt – SFK

Dommerkomiteen:

Rolf Rørtvedt – SFK